Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Công nghệ Xây dựng

  • Ths.NCS. Phạm Phú Anh Huy
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: Thạc sĩ - Nghiên cứu sinh (Đại học National Cheng Kung _Tainan - Đài Loan )
  • Email: anhhuy2006@gmail.com
  • Địa chỉ: P202, K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng

Học vị: Thạc sỹ; năm: 2007

Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp – Đại học Xây dựng – Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu:  Cơ học phá hủy, ứng xử của kết cấu. 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Môn học giảng dạy: Kết cấu bê tông cốt thép, Nhà bê tông cốt thép, Nhà cao tầng.

 

1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/2001 - nay        : Khoa Xây dựng, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

07/2001 - 10/2001: Công ty phát triển nhà Đà Nẵng.

 

2. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHI TIẾT

 

Cơ học phá hủy: mô phỏng nứt trong kết cấu bê tông cốt thép, phá hoại và sụp đổ dây chuyền của kết cấu nhà nhiều tầng

Ứng xử của kết cấu: Nghiên cứu ứng xử và mô phỏng kết cấu dưới tác động của các tải trọng đặc biệt như động đất, nổ, cháy...

 

 

3. XUẤT BẢN

3.1 Bài báo tạp chí 

[1] Phạm Phú Anh Huy (2009), Tính toán sàn phẳng không dầm ứng lực trước. Kỷ yếu hội nghị khoa học Đại học Duy Tân.

[2] Phạm Phú Anh Huy (2011), Các phương pháp tính động đất và đề xuất phương pháp sử dụng trong điều kiện VIệt Nam. Kỷ yếu hội nghị khoa học Đại học Duy Tân.

[3] Phạm Phú Anh Huy, Đặng Hồng Long (2016), Nghiên cứu khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép bằng lý thuyết miền nén cải tiến, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Duy Tân 4 (17), 12/2015

[4] Phạm Phú Anh Huy, Đặng Hồng Long (2016), Đánh giá khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép theo lý thuyết miền nén cải tiến đơn giản, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Duy Tân 5 (17), 03/2016

[5] Phạm Phú Anh Huy, Đặng Hồng Long (2016), Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng cốt dọc đến khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép bằng lý thuyết miền nén cải tiến đơn giản, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng 100, 06/2016.

 

3.2 Bài báo hội nghị:

 

4. CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KHÁC

4.1 Đề tài thực hiện

 [1] Chủ trì đề tài Nghiên cứu xử lý mạch ngừng khi thi công bê tông toàn khối bằng lưới thép. Đề tài NCKH Cấp trường, 2005.

 [2] Chủ trì đề tài Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép. Đề tài NCKH Cấp trường, 2016.

 

4.2 Hướng dẫn Kỹ sư, Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh, Phản biện báo

 

 

Sinh viên NCKH

[1] Hoàng Khuynh (2011), Nghiên cứu thiết lập biểu đồ tương tác cho cột và vách chịu nén lệch tâm phẳng