Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Công nghệ Xây dựng

Học vị: Thạc sĩ ; năm: 2014

Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp (Civil Engineering) tại Đại học Đà Nẵng.

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ Xây dựng, Quản lý xây dựng, Tối ưu hóa sản xuất xây dựng,

Ngoại ngữ: Anh

Môn học giảng dạy: Tổ chức thi công, Đồ án Kỹ thuật thi công, Đồ án Tổ chức thi công.

 

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

03/2008 – 09/2010 Làm tại tại Ban quản lý dự án Thủy điện Đăkpsi Kon Tum.

09/2010-09/2011 Phụ trách mảng hồ sơ nhà thầu Hoàng Anh Gia Lai.

09/2011-11/2012 Cán bộ ban quản lý dự án thuộc Hoàng Anh Gia Lai.

12/2012-9/2017 giảng dạy tại Đại học Duy Tân

 

  1. CÁC XUẤT BẢN

Bài báo tạp chí:

[1] Trần Thu Hiền, Phan Thanh Hải. Ảnh hưởng của tro trấu tới tính chất ma sát và cường độ của bê tông, Tạp chí KH&CN - ĐH Duy Tân, 1(20), 92-97, 2017

 

Bài báo hội nghị:

[1] Trần Thu Hiền, Phan Thanh Hải, Đỗ Hoàng Sa. Khả năng sử dụng xỉ thép thay thế xi măng trong vữa. Hội thảo khoa học "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững ATCESD - Lần thứ 2", Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, 25/08/2016, Đà Nẵng

 

 

  1. CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KHÁC

 

  Hướng dẫn Sinh viên NCKH

 [1] Nghiên cứu thiết kế phần mềm tính toán và lựa chọn xe máy phục vụ thi công đào đất, QĐ 1378 (17/05/2017), 2017. Bảo vệ thành công tháng 05/2017.