Engineer of Construction Management

Kỹ sư Công nghệ Quản lý Xây dựng

  • Create by: Administrator
  • Programs
  • 10/01/2017

Ngành Công nghệ Quản lý Xây dựng cung cấp các kiến thức - kỹ năng lĩnh vực kỹ thuật và quản lý xây dựng cơ bản. Tốt nghiệp, người học có thể làm việc ở các đơn vị quản lý nhà nước vể xây dựng cơ bản như sở ban ngành, các phòng chức năng quản lý đất đai, xây dựng cấp tỉnh thành phố, quận, huyện, phường xã. Ngoài ra, người học có thể làm việc ở các doanh nghiêp hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng: quản lý dự án, tư vấn thiết kế, giám sát, thi công xây dựng, cung ứng trang thiết bị và vật liệu xây dựng.
Thời gian đào tạo: 4.5 năm.
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ và kết quả kỳ thi tốt nghiệp Quốc gia.

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa