Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo sinh viên khóa trước về làm đơn dự thi môn 3 - Đợt tháng 12/2018

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 06/11/2018

Thông báo sinh viên khóa trước về làm đơn dự thi môn 3 - Đợt tháng 12/2018

 

       Khoa Xây dựng thông báo cho tất cả sinh viên khóa trước còn nợ môn 3, thì về làm đơn tham dự TN theo mẫu trên trang web của khoa.

 

   Đơn phải có xác nhận của chinh quyền địa phương nơi cư trú, sau đó nộp về khoa cho thầy Trương Văn Tâm.

 

   Thời gian nộp đơn : Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 12/11/2018.

   

   Sau thời gian trên khoa sẽ không nhận đơn vì bất cứ lý do nào.