Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo nôp tiền ĐATN cho khóa Liên thông bảo vệ ĐATN - Đợt tháng 03/2018

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 05/02/2018

Thông báo nôp tiền ĐATN cho khóa Liên thông bảo vệ ĐATN - Đợt tháng 03/2018

 

Tất cả sinh khóa Liên thông bảo vệ ĐATN vào tháng 03/2018 đến tại phòng Kế hoạch tài chính

Địa chỉ : 137 Nguyễn Văn Linh để đóng lệ phí làm ĐATN & Lệ phí thi môn 3.

 

Lệ phí làm ĐATN : 3000.000 đồng ( Ba triệu đồng y )

Lệ phí thi môn 3 : 400.000 đồng ( Bốn trăm ngàn dồng y)

 

Tổng cộng : 3.400.000 đồng ( Ba triệu bốn trăm ngàn đồng y )

 

Thời Hạn đóng lệ phí : Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 09/02/2018.

Sau thời gian nếu SV nào không đóng trên khoa sẽ hủy số liệu làm ĐATN và không cho bảo vệ ĐATN.