Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo nộp lệ phí làm ĐATN đợt tốt nghiệp tháng 12/2018

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 09/10/2018

Thông báo nộp lệ phí làm ĐATN đợt ra trường tháng 12/2018

 

   Khoa Xây dựng thông báo cho tất cả sinh viên về làm ĐATN đợt ra trường  tháng 12/2018.

 

   Đến phòng Kế hoạch tài chính số 137 Nguyễn Văn Linh để nộp lệ phí làm ĐATN và thi môn 3

 

   - Lệ phí làm ĐATN : 5.200.000 đ (Năm triệu hai trăm ngàn đồng y)

 

   - Lệ phí thi môn 3 :      400.000 đ (Bốn trăm ngàn đồng y)

 

   Tổng cộng : 5.600.000 đ (Năm triệu sáu trăm ngàn dồng y)

 

   Thời hạn nộp  : Kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 21/10/2018

   

   Sau thời gian trên nếu sinh viên nào chưa nộp khoa sẽ xóa tên ra khỏi danh sách làm ĐATN & dự thi môn 3