Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo - Nộp lệ phí làm ĐATN đợt ra trường Tháng 12 năm 2019 (Dành cho khối Đại học)

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 12/09/2019

Khoa Xây dựng thông báo cho tất cả sinh viên khóa K21XDD, K21XDC &

các khóa trước về làm ĐATN đợt ra trường tháng 12 năm 2019

 

   Tất cả sinh viên khóa K21XDD, K21XDC & các khóa trước về làm ĐATN đợt ra trường tháng 12 năm 2019. Đến phòng Kế hoạch tài chính số 137 Nguyễn Văn Linh để nộp lệ phí làm ĐATN và lệ phí dự thi  môn 3

 

  + ĐỐI VỚI KHÓA ĐẠI HỌC K21XDD, K21XDC & CÁC KHÓA TRƯỚC VỀ LẠI LÀM  ĐATN ĐỢT RA TRƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2019 

 

   - Lệ phí làm ĐATN : 5.200.000 đ ( Năm triệu hai trăm ngàn đồng y)

 

   - Lệ phí dự thi Tốt nghiệp : 400.000 đ ( Bốn trăm ngàn đồng y)

 

   TỔNG CỘNG : 5.600.000 đ (Năm triệu sáu trăm ngàn dồng y)

    

    Thời hạn nộp  : Kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 25/09/2019

   

    Sau thời gian trên nếu sinh viên nào chưa nộp khoa sẽ xóa tên ra khỏi danh sách làm ĐATN & dự thi môn 3