Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo nộp lệ phí làm ĐATN cho khóa Liên thông & Cao Đẳng - Đợt tháng 08 năm 2018 ( Lần 2 )

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 07/08/2018

Thông báo nộp lệ phí làm ĐATN cho khóa Liên thông & Cao Đẳng - Đợt tháng 08 năm 2018 ( Lần 2 )

 

  Hiện nay đã quá thời hạn nộp Lệ phí làm DDANN đợt tháng 08/2018. Nay khoa Xây dựng thông báo cho sinh khóa Liên thông & Khóa Cao đẳng bảo vệ ĐATN vào tháng 08 năm 2018 . Đến tại phòng kế hoạch tài chính 137 Nguyễn Văn Linh

 Để đóng lệ phí làm ĐATN & Lệ phí thi môn 3

Thời gian đóng lệ phí : Kể từ ngày ra thông báo cho đến hết 16h00 ngày 07/08/2018

Sau thời gian trên nếu sinh viên nào không đóng khoa sẽ xóa tên ra khỏi danh sách làm ĐATN 

 

 1. Số Tiền đóng của khối Liên thông :

        - Lệ phí làm ĐATN : 3.000.000 (Ba triệu đồng chẵn)   

        - Lệ phí môn 3       :    400.000 (Bốn trăm ngàn đồng chẵn)    

 

    Tổng cộng : 3.400.000 (Ba triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn) 

    

2. Số Tiền đóng của khối Cao đẳng :

        - Lệ phí làm ĐATN : 1.640.000 (Một triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)   

        - Lệ phí môn 3       :    300.000 (Ba trăm ngàn đồng chẵn)    

 

    Tổng cộng : 1.940.000 (Một triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)