Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo - Nộp gấp ảnh 3*4 để làm thẻ dự thi tốt nghiệp - Đợt tháng 05/2018

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 16/05/2018

Thông báo - Nộp gấp ảnh 3*4 để làm thẻ dự thi tốt nghiệp - Đợt tháng 05/2018

 

         Khoa Xây dựng thông báo những sinh viên có tến dưới đây phải đêm 1 ảnh thẻ 3*4 đến văn phòng khoa nộp cho thầy Trương Văn Tâm để làm thẻ dự thi tốt nghiệp Môn 3.

  

          Hạn chót : đến hết chiều ngày 17/05/2018. Sau thời gian trên khoa sẽ không nhận ảnh vì bất kỳ lí do nào & SV sẽ không được dự thi môn 3

 

STT SBD HỌ VÀ  TÊN LỚP NGÀY SINH NƠI SINH G.TÍNH
1 172217180 Nguyễn Đình  Huân K17XDD 21/3/1993 TT Huế Nam
2 172217260 Nguyễn Thanh  Tâm K17XDD 18/8/1993 Quảng Nam Nam
3 172217275 Nguyễn Trung  Thành K17XDD 14/2/1992 Hà Tĩnh Nam
4 1821614735 Trần Thế Duy K18XDD 8/3/1993 Quảng Trị Nam
5 162217419 Lê Thanh Khánh K18XDD 14/2/1991 DakLak Nam
6 1821614021 Huỳnh Ngọc Tuấn K18XDD 4/11/1994 Quảng Nam Nam
7 1821613822 Trần Mạnh Vinh K18XDD 16/8/1994 Đà Nẵng Nam
8 1821623836 Phạm  Duy K18XDC 7/3/1994 Quảng Nam Nam
9 171216306 Đỗ Hồng Phong K17XCD 08/03/1993 Quảng Nam Nam
10 2011614001 Phan Thanh Đông K20XCD 19/11/1996 Bình Định Nam
11 172227089 Nguyễn Khắc Hiền Đức K20XCD 23/3/1992 Quảng Nam Nam
12 2011618345 Nguyễn Thái Dũng K20XCD 24/3/1994 Quảng Ngãi Nam