Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo - Nhận Đơn xin đề nghị công nhận tốt nghiệp - Đợt tháng 12 năm 2017

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 01/12/2017

Thông báo - Nhận Đơn xin đề nghị công nhận tốt nghiệp - Đợt tháng 12 năm 2017

 

   Khoa Xây dựng thông báo tất cả sinh viên khóa trước đã hoàn thành tất cả nôi dung tôt nghiệp, muốn về lầm đơn xin đề nghị CNTN đợt tháng 12 năm 2017.

 Phải làm đơn theo mẫu trên Website của khoa có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cua trú về tư cách công dân

 Phô tô giáo dục thể chất & giáo dục quốc phòng kèm theo đơn.

  Hạn chót nộp đơn : Từ ngày ra thông báo cho đến cuối ngày 10/12/2017. Sau thời gian trên khoa sẽ không nhận đơn dũ bất kỳ lý do nào.

 

Mẫu đơn theo đường Link: 

http://khoaxaydung.duytan.edu.vn/vi-vn/sinh-vien/bieu-mau/mau-don-xin-xet-tham-du-tot-nghiep-ap-dung-tu-nam-2017-tro-ve-sau/