Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo cho sinh viên về làm đơn xin công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08 năm 2018

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 07/08/2018

Thông báo cho sinh viên về làm đơn xin công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08 năm 2018

 

     Khoa Xây dựng thông báo cho tất cả sinh viên khóa trước nếu đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08 năm 2018, thì làm đơn xin tham dự TN theo mẫu trên Website của khoa.

  Có xác nhận của chính quyền địa phương & gửi về cho khoa từu ngày ra thông báo cho đến trước ngày 25/08/2218

   Sau thời gian trên nếu sinh viên nào không nộp hoặc nộp chậm thì khoa sẽ không giải quyết với bất kỳ lí do nào.