Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo cho sinh viên khóa trước về làm đon xin CNTN đợt tháng 06/2018

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 23/05/2018

Thông báo cho sinh viên khóa trước về làm đon xin CNTN đợt tháng 06/2018

 

        Khoa Xây dựng thông báo cho tất cả sinh viên khóa trước nếu đã đủ điều kiện CNTN, thì làm đơn theo mẫu trên Website của khoa & có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

         Sau khi làm đơn sinh viên nộp gấp về cho thầy Trương Văn Tâm trước ngày 29/05/2018. Sau thời gian trên khoa sẽ không nhận đơn xin CNTN của sinh viên với bất kỳ lý do nào.