Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo cho sinh viên khóa K20 & các khóa trước về làm đơn xin làm ĐATN tháng 08 - Đợt ra trường tháng 12 năm 2018

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 07/08/2018

Thông báo cho sinh viên khóa K20 & các khóa trước về làm đơn xin làm ĐATN tháng 08 - Đợt ra trường tháng 12 năm 2018

 Khoa Xây dựng thông báo cho sinh viên khóa K20 và tất cả sinh viên khóa trước đủ điều kiện làm ĐATN đợt tháng 08/2018. Thì làm đơn xin tham dự TN theo mẫu trên Website của khoa và có xác nhận của chính quyền địa phương.

  Hạn nộp đơn : Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 12/08/2018

  Sau thời gian trên khoa sẽ không nhận đơn dù bất kỳ lý do nào

 

Ghi chú : Khóa K20 không cần xác nhận của chính quyền địa phương.