Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo - Cho Khóa K22 & các khóa trước về làm đơn xét làm ĐATN _Đợt ra trường tháng 12 năm 2020

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 11/09/2020

Thông báo - Cho Khóa K22XDD, K222XDC & các khóa trước về làm đơn xét làm ĐATN _Đợt ra trường tháng 12 năm 2020

 


   Khoa Xây dựng thông báo cho tất cả sinh viên khóa K22XDD, K222XDC về làm đơn xét TN theo mẫu đính kèm nộp về khoa cho thầy Trương Văn Tâm.

 

   Riêng sinh viên các khóa trước về làm ĐATN phải có xác nhận của chính quyền địa phương và nộp về khoa mới được giao ĐATN.


   Hạn chót nộp đơn : Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 16/09/2020.


   Sau thời gian trên khoa sẽ không nhận đơn với bất kỳ lý do nào.

Tải file đính kèm: