Kế hoạch tốt nghiệp

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 12/2018 ( Khoa Xây dựng )

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 07/01/2019

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 12/2018 ( Khoa Xây dựng )

 

Thời gian làm lễ nhận bảng tốt nghiệp & Thời gian làm thủ tục ra trường

 

       1. Thời gian làm lễ phát bằng tốt nghiệp

 

  • Đúng vào lúc 13h00, ngày 13/01/2019. Tập trung tại hội trường : 613 – Quang Trung để mượn trang phục và làm lễ nhận bằng tốt nghiệp.

     

        2. Thời gian làm thủ tục ra trường

 

  • Đúng vào lúc 7h00, ngày 08/01/2019. Tất cả sinh viên có quyết định CNTN đợt tháng 12 đến tại 137 Nguyễn Văn Linh nộp lệ phí nhận bằng TN & nhận giấy làm thanh toán ra trường.

 

      3. Quy Trình nhận bằng tốt nghiệp ( Có File đính kèm )

Tải file đính kèm: