Kế hoạch tốt nghiệp

Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2018 - Tại Nhà hát Trưng Vương

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 07/06/2018

Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2018 - Tại Nhà hát Trưng Vương

     

    Khoa Xây dựng thông báo cho những sinh viên có tên dưới đây. Đến văn phòng khoa gặp thầy Trương Văn Tâm nhận giấy mời để đến nhà hát Trưng Vương nhận bằng tốt nghiệp vào sáng Chủ Nhật, ngày 10/06/2018.

  Hạn chót nhận giấy mời : Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 08/06/2018

 

      1. Trương Văn Trí - Lớp : K19XDD

      2. Nguyễn Xuân Hải - Lớp : K19XDD

      3. Phan Phước Lịnh - Lớp : K19XDD

      4. Nguyễn Quốc Hưng - Lớp : K19XDD

      5. Lê Nguyễn Quốc Hải - Lớp : K19XDD

      6. Lê hoàng Long - Lớp : K19XDD

      7. Hồ Phụng Hoàng - Lớp : K19XDC

      8. Mai Đại Nghĩa - Lớp : K19XDC

 

 Yêu cầu : Sinh viên thực hiện đúng thông báo này.