Tin tức & sự kiện

Quy chế - (Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy của sinh viên Khoa Xây dựng Trường Đại học Duy Tân) Năm học 2018 -2019

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tin tức & sự kiện
  • 13/11/2018

Quy chế - (Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy của sinh viên Khoa Xây dựng Trường Đại học Duy Tân) Năm học 2018 -2019

 

     Nhằm khuyến khích tinh thần nghiên cứu khoa học của sinh viên, sinh viên đạt các giải Olympic, giải Loa thành hằng năm, các kỳ thi quốc tế, kết quả học học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt kết quả tốt trở lên và các hoạt động cộng đồng của sinh viên Khoa Xây dựng – Trường Đại học Duy Tân.

    Khoa Xây dựng đã lập ra Quỹ học bổng khuyến khích học tập (gọi tắt là KKHT) được xây dựng từ các nguồn quỹ ủng hộ của cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội.

    Nay Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên hệ chính quy thuộc Khoa Xây dựng – Trường Đại học Duy Tân về cơ cấu, số lượng và nguồn quỹ học bổng KKHT như sau: (Quy chế nhận học bổng & bảng kế hoạch phân bố các nguồn khuyến khích học bổng - năm học 2018-2019 - được đình kèm theo file)  

    Sinh viên căn cứ kế hoạch phân bổ nguồn quỹ, chuẩn bị trước hồ sơ, đề nghị Cố vấn học tập hoặc giảng viên hướng dẫn hoàn tất, trình Hội đồng Xét học bổng KKHT Khoa Xây dựng để kịp thời trao tặng.

    Một sinh viên có thể nhận nhiều mức học bổng theo các tiêu chí thì chọn một mức học bổng cao nhất.

    Ngoài nguồn quỹ học bổng KKHT, hằng năm các Doanh nghiệp còn có những phần học bổng riêng.

    Vậy Khoa Xây dựng thông báo đến tất cả sinh viên khoa Xây dựng được biết để cùng nhau tham gia.


 

Tải file đính kèm: