Tin tức & sự kiện

Cuộc thi “Sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm học 2019-2020

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Tin tức & sự kiện
  • 28/10/2019

Với mục đích tuyển chọn các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xuất sắc để bồi dưỡng, ươm tạo và kết nối các nguồn lực để hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp trong tương lai, Trung tâm Khởi nghiệp Đại học Duy Tân tổ chức cuộc thi “Sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” Năm học 2019-2020 (DTU.STARTUP 2019-2020) dành cho sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Duy Tân và sinh viên của các Trường Đại học, Cao đẳng khác trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

Hoạt động này nhằm tạo ra một sân chơi cho sinh viên thể hiện bản lĩnh, sức trẻ, nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo, vận dụng các kiến thức, kỹ năng để đưa ra sáng kiến, giải pháp giải quyết các vấn đề của cộng đồng, của xã hội;  tuyển chọn các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xuất sắc để bồi dưỡng, ươm tạo và kết nối các nguồn lực để hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp trong tương lai.

 

Đối tượng và điều kiện tham dự

Sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Duy Tân và sinh viên của các
trường đại học, cao đẳng khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Mỗi nhóm tham gia cuộc thi gồm 3 đến 5 thành viên (khuyến khích các nhóm
có các thành viên ở các ngành học khác nhau).

Đăng ký: Thời gian kết thúc đăng ký: 10/11/2019

Hotline: 0981.689.892

↓ Tải tệp hồ sơ thuyết minh ý tưởng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1VI6VKHPlCXauRMR7QG2p5l53GUQmgwmc

Thời gian tổ chức cuộc thi

Cuộc thi “Sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm học 2019-2020
(STARTUP.DTU 2019-2020) bao gồm 3 vòng thi với thời gian và lịch trình sau:

- Truyền thông và phát động cuộc thi: từ 25/9/2019 đến 24/10/2019

- Vòng ý tưởng: từ 25/10/2019 đến 10/11/2019

o Nhận hồ sơ thuyết minh ý tưởng: hạn chót 17h00 ngày 7/11/2019

Link đăng ký: bit.ly/svstartupDTU

Thông tin liên hệ: Trung tâm Khởi nghiệp - Phòng 126A, cơ sở 209 Phan
Thanh – Hotline: 0981689892- Email: khoinghiep.duytan@gmail.com.

 

o Vòng loại sơ tuyển hồ sơ thuyết minh ý tưởng, chọn 20 ý tưởng tốt nhất
vào vòng dự án: 8-10/11/2019.

Giải thưởng vòng ý tưởng

o 50 sinh viên đăng ký đầu tiên sẽ được tài trợ một khóa đào tạo kỹ năng
khởi nghiệp (Quỹ Vintech City).

o 30 sinh viên đăng ký dự thi và đạt yêu cầu phỏng vấn sẽ được tài trợ một
khóa đào tạo kỹ năng thuyết trình tiếng Anh (Quỹ Vintech City).

o 20 ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc được cấp kinh phí và gói tư vấn viết dự
án khởi nghiệp tổng trị giá 50 triệu đồng (Quỹ Vintech City).

- Vòng dự án: từ 11/11/2019 đến 30/11/2020

o Hướng dẫn viết dự án khởi nghiệp: từ 11/11/2019 đến 25/11/2019.

o Đánh giá dự án khởi nghiệp: 25/11/2019- 15/12/2019. Chọn ra 10 dự án
xuất sắc nhất vào vòng ươm tạo.

Giải thưởng vòng dự án

o Hỗ trợ kinh phí cho 10 dự án phát triển sản phẩm theo thuyết minh, dự
toán phê duyệt.

o Kết nối chuyên gia kỹ thuật trong và ngoài trường hỗ trợ dự án.

 - Vòng ươm tạo và chung kết: từ 1/1/2020 đến 30/6/2020

o Hướng dẫn làm sản phẩm dự án, thuyết minh kỹ thuật: từ 1/1/2020 đến
24/5/2020.

o Nộp sản phẩm và thuyết minh kỹ thuật: từ 25/5/2020 đến 15/6/2020.

o Chung kết cuộc thi:16- 30/6/2020;

Giải thưởng vòng ươm tạo và chung kết

o 01 giải Nhất: 15 triệu + Giấy khen của Ban tổ chức

o 01 giải Nhì: 10 triệu + Giấy khen của Ban tổ chức

o 01 giải Ba: 07 triệu + Giấy khen của Ban tổ chức

o 02 giải Khuyến khích: 03 triệu/giải. + Giấy khen của Ban tổ chức

Bên cạnh giải thưởng bằng tiền mặt, các đội lọt vào vòng chung kết còn
được những quyền lợi khác:

o Đội đạt giải Nhất và giải Nhì sẽ được tham gia cuộc thi SV-STARTUP
2020 và ngày hội học sinh, sinh viên khởi nghiệp toàn quốc.

o Được giới thiệu ươm tạo ở các vườn ươm doanh nghiệp, tiếp cận các quỹ
khởi nghiệp và các chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 o Được hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, triển khai, chuyển giao công
nghệ, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ theo Qui định
36/2016/QĐ-UBND ngày 8/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng và
các qui định của Trường Đại học Duy Tân.

Ban giám khảo

Ban giám khảo cuộc thi được thành lập theo các vòng thi theo quyết định của Ban tổ chức gồm:

o Trường Đại học Duy Tân

o Quỹ Vintech City

o Sở Khoa học Công nghệ thành phố Đà Nẵng

o Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

o Các chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Kinh phí

- Kinh phí tài trợ Vintech City (phát động cuộc thi và vòng ý tưởng): 100 triệu;

- Kinh phí cho hoạt động khởi nghiệp của Trường Đại học Duy Tân