Tin tức & sự kiện

Cuộc thi Thực hành trắc địa lần 3, 2019 (20/03/2019)

Tiếp nối thành công của hai cuộc thi lần 1 năm 2015 và lần 2 năm 2017, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học Duy Tân, Khoa Xây dựng tổ chức cuộc thi Trắc địa lần 3, năm 2019

Quy chế - (Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy của sinh viên Khoa Xây dựng Trường Đại học Duy Tân) Năm học 2018 -2019 (13/11/2018)

Quy chế - (Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy của sinh viên Khoa Xây dựng Trường Đại học Duy Tân) Năm học 2018 -2019

Điểm qua các sự kiện của Đại học Duy Tân tháng 10/2018 (03/11/2018)

Điểm qua các hoạt động của Đại học Duy Tân tháng 10/2018

Thực tập nhận thức ngành Xây dựng cầu đường 10.2018 (30/10/2018)

Ngày 30.10.2018, Khoa Xây dựng tổ chức đoàn thực tập nhận thức chuyên ngành Xây dựng cầu đường, khóa K22XDC,K23XDC