Tin tức & sự kiện

Quy chế - (Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy của sinh viên Khoa Xây dựng Trường Đại học Duy Tân) Năm học 2018 -2019 (13/11/2018)

Quy chế - (Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy của sinh viên Khoa Xây dựng Trường Đại học Duy Tân) Năm học 2018 -2019

Điểm qua các sự kiện của Đại học Duy Tân tháng 10/2018 (03/11/2018)

Điểm qua các hoạt động của Đại học Duy Tân tháng 10/2018

Thực tập nhận thức ngành Xây dựng cầu đường 10.2018 (30/10/2018)

Ngày 30.10.2018, Khoa Xây dựng tổ chức đoàn thực tập nhận thức chuyên ngành Xây dựng cầu đường, khóa K22XDC,K23XDC

Điểm qua các sự kiện Đại học Duy Tân tháng 9 năm 2018 (28/09/2018)

Tháng 9 với nhiều hoạt động của Trường Đại học Duy Tân như tổ chức Lễ Khai giảng, đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ...