Thông tin thông báo của giảng viên

Lịch bảo vệ đồ án môn học Nền Móng - lớp CIE324A - HKI (2018-2019)

  • Đăng bởi: truonghongminh
  • Thông báo chung
  • 23/12/2018

Lịch bảo vệ đồ án môn học Nền Móng - lớp CIE324A - HKI (2018-2019) vào lúc 13h30 thứ 2 ngày 24/12/2018 tại phòng 111B - HKN.
Sinh Viên đi bảo vệ đồ án theo lịch trên, mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp giảng viên Trương Hồng Minh.