Thông tin thông báo của giảng viên

Thông báo bảo vệ thực tập Tốt nghiệp K20XDC (Cầu đường)

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Thông báo chung
  • 29/10/2018

Thông báo bảo vệ thực tập Tốt nghiệp
Thời gian: 15h00 thứ 3, ngày 30.10.2018
Địa điểm: P106 B Hòa Khánh Nam
Mỗi nhóm chuẩn bị sile báo cáo (theo đề cương của GVHD).
Trình bày tối từ 10-15 phút.
Hỏi đáp: 05 phút/01 sinh viên.
Mang theo: Tất cả hồ sơ thực tập có liên quan. Chú ý nhật kí thực tập (bản viết tay, không được đưa vào Báo cáo thực tập).

Lưu ý: Hiện nay, chưa có DS bảo vệ (khoa XD đang liên hệ phòng Đào tạo, nếu không có thì sẽ chuyển lịch bảo vệ), vì vậy SV chú ý lịch bảo vệ cập nhật liên hệ GV Hướng dẫn.