Thông tin thông báo của giảng viên

Lớp CIE 432 AIS: Lịch bảo vệ đồ án KT lắp ghép công trình DD& CN

  • Đăng bởi: danghonglong
  • Thông báo chung
  • 16/10/2017

Thời gian: bắt đầu từ 13h30 ngày 20/10/2017 (chiều thứ 6)

Địa điểm: Cơ sở Hòa Khánh Nam, khu B (Nhóm trưởng đến sớm để tìm phòng trống và báo lại GVHD 0913.285.169 để mượn phòng bảo vệ).

Yêu cầu: - SV hoàn thành đầy đủ thuyết minh và bản vẽ.

             - Mang theo biên lai nợ HP (nếu có)

Chú ý: Những bạn SV nào bị trùng lịch học với lịch bảo vệ thì báo lại cho GVHD gấp .