Thông tin thông báo của giảng viên

Lịch thông qua tổng thể đồ án CIE437A,C

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Thông báo chung
  • 23/10/2017

Lịch bảo vệ Đồ án vào sáng ngày 28.10.2017 theo lich khoa Xây dựng đã thông báo.

Sinh viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đồ án theo quy định (Thuyết minh, bản vẽ, Nhiệm vụ, phiếu thông Đồ án.v.v.).

Buổi thông qua cuối cùng: từ 15h15 ngày thứ 5, 26.10.2017

Địa điểm: tầng 2 Cơ sở Việt Tin.

Thứ tự các nhóm Kết cấu A,B,C,D, mỗi nhóm 30 phút.

Các câu hỏi ôn tập đồ án xem ở:

http://khoaxaydung.duytan.edu.vn/vi-vn/sinh-vien/tai-lieu-hoc-tap/cie437a-c-noi-dung-on-tap-do-an-thi-cong-duong/