Thông tin thông báo của giảng viên

Lịch bảo vệ độ án Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công Bê Tông Toàn Khối CIE-486E,I

  • Đăng bởi: phanthanhhai
  • Thông báo chung
  • 05/12/2018

Thông báo lịch bảo vệ đồ án như sau:

- Lớp CIE-486E vào lúc 15h, ngày 07 tháng 12 năm 2018

- Lớp CIE-486I vào lúc 14h, ngày 12 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: phòng 111B Hòa Khánh Nam