Thông tin thông báo của giảng viên

Điểm Đồ án CDIO 446A 2016-2017

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Thông báo chung
  • 15/10/2017

Sinh viên xem file đính kèm.
Điểm chuyên cần tính theo số lần vắng, đi học muộn tính 0.5 lần vắng, xin phép 0.5 lần vắng.
Điểm báo cáo.


Điểm đánh giá chéo: Tùy theo đánh giá của các thành viên, điểm trong bảng là điểm TRỪ. Các thành viên tích cực trong nhóm không  trừ điểm.

Điểm báo cáo thường kỳ = Điểm báo cáo định kì của nhóm - điểm đánh giá chéo

Điểm báo cáo cuối cùng = Điểm báo cáo cuối kỳ của nhóm - điểm đánh giá chéo + điểm thưởng.

 

Điểm báo cáo cuối kỳ: lần 1 hệ số 1; lần 2 hệ số 2

Điểm báo cáo cuối kỳ: lần 1 (GV và SV) hệ số 2; Báo cáo sau chỉnh sửa: hệ số 1.

Chi tiết xem file đính kèm.

 

Mọi thắc mắc của sinh viên có thể gửi về hộp thư: Chaudmce@Gmail.com

Thời hạn: 10h00 ngày 17 tháng 10 năm 2017.

Tải file đính kèm: