Thông tin thông báo của giảng viên

CIE_434F, H Lịch bảo vệ đồ án TCTC CT DD&CN

  • Đăng bởi: phanthanhhai
  • Thông báo chung
  • 24/05/2018

- Lớp CIE_434F bảo vệ vào lúc 13h00 ngày 29/05 (thứ 3) tại Hòa Khánh Nam, Khu B
- Sinh viên nào cấn lịch thi được phép bảo vệ trong khung giờ trên.
- Bản vẽ thuyết minh đúng qui định.