Thông tin thông báo của giảng viên

CIE429ACEG_Lịch bảo vệ ĐATM Kết cấu nhà thép

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Thông báo chung
  • 24/12/2018

Thông báo đến với sinh viên lịch bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép khối lớp CIE429ACEG, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 

- Lớp CIE429A, CIE429C: 7h30 - 11h00 sáng thứ 4 ngày 26/12/2018;

- Lớp CIE429E, CIE429G:137h30 - 17h00 chiều thứ 4 ngày 26/12/2018;

2. Địa điểm: Phòng 111B cơ sở Hòa Khánh Nam;

3. Nội dung:

- Sinh viên in hoàn chỉnh bản vẽ khổ A3, đóng tập và hoàn thành TM đóng tập khổ A4;

- Khi đi bảo vệ, SV sẽ được gọi tên theo thứ tự ngẫu nhiên, nên tất cả SV phải tập trung đúng giờ (trường hợp cấn lịch thi cần báo lại trước với GV).

- Khi được gọi tên, SV mang theo TM, bản vẽ và 02 tờ giấy trắng ghi rõ họ tên, MSSV, ... và thực hiện theo các yêu cầu của GV. Tuyệt đối không mang các tài liệu khác. Tuy nhiên cần chuẩn bị trước các tài liệu tham khảo cho quá trình làm đồ án để sử dụng khi được GV yêu cầu.

- Mọi thắc mắc liên hệ với giảng viên bằng gọi điện hoặc Email (nêu rõ danh tính SV).

Nhận được thông báo này, yêu cầu SV nghiêm chỉnh thực hiện theo kế hoạch và lịch trình đã nêu.