Thông tin thông báo của giảng viên

CIE429_Thông báo về nộp Bảng thông qua đồ án Kết cấu nhà thép

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Thông báo chung
  • 15/12/2018

Thông báo về việc nộp lại "Bảng thông qua đồ án Kết cấu nhà thép" của sinh viên khối lớp CIE429ACEG:

Hiện tại, sau lần thông đồ án buổi cuối cùng trên lớp, hiện giảng viên hướng dẫn chưa nhận được "Bảng thông qua đồ án Kết cấu nhà thép" của danh sách các sinh viên như sau:

Danh sách Sinh viên chưa nộp Bảng thông qua nội dung đồ án Kết cấu nhà thép

  1. Lớp CIE429A

1.1. Phan Thành Hoàng Đức

1.2. Dương Trường Thành

  1. Lớp CIE429C

2.1. Trần Hùng

2.2. Mai Đăng Khoa

2.3. Nguyễn Ngọc Thành

  1. Lớp CIE429E

3.1. Nguyễn Văn Đình

3.2. Trần Minh Hiền

3.3. Dương Quốc Hoàng

3.4. Phan Tuấn Long

3.5. Ngô Trí Nguyên

3.6. Nguyễn Văn Quốc

3.7. Trần Minh Tuệ

  1. Lớp CIE429G

4.1. Đoàn Văn Dương

4.2. Cao Văn Hòa

4.3. Đỗ Phú Thuận

4.4. Nguyễn Anh Tuấn

--> Nay GVHD thông báo đến các bạn SV như DS đã nêu trên về việc nộp lại "Bảng thông qua đồ án Kết cấu nhà thép" cho GVHD trước 10h00 sáng thứ 2 ngày 17/12/2018. Sinh viên tự liên hệ với GVHD qua điện thoại (Gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo, FB, ... , nhưng phải được GV phản hồi để được tiếp nhận). Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được phản hồi từ SV, GVHD sẽ cho điểm thành phần đồ án môn học theo ghi nhận từ các buổi thông qua trên lớp. Sinh viên không có ý kiến sau thông báo đã nêu trên.