Thông tin thông báo của giảng viên

Cie412 Đồ án TK HH đường: điểm thành phần, lịch thông qua bổ sung, lịch bảo vệ

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Thông báo chung
  • 19/05/2019

Sinh viên xem ở file đính kèm. 

Phản hồi (nếu có) gửi email ảnh chụp phiếu thông qua DA về địa chỉ Chaudmce@gmail.com trước ngày 16h00 21.5.2019

16h00 thứ 3, 21.5.2019 thông qua ĐA bổ sung tại VP khoa. 

7h30 thứ 5, 23.5.2019 bảo vệ ĐA tại VP khoa. 

 

Tải file đính kèm: