Thông tin thông báo của giảng viên

CIE378 SA.SC_Bảng điểm thành phần Kết cấu thép

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Thông báo chung
  • 15/07/2018

Các bạn khối lớp: CIE378SA và CIE378SC học kỳ hè môn học Kết cấu thép, xem điểm thành phần theo file đính kèm (nếu lỗi font thì xem theo Mã số Sinh viên) và trên mydtu. Mọi phản hồi về điểm thành phần Sinh viên liên hệ trực tiếp bằng điện thoại và gửi mail trước 11h00 sáng thứ 2, ngày 16/7/2018. Sau khoảng thời gian nói trên, mọi phản hồi không có hiệu quả và Sinh viên chịu hoàn toàn trách nhiệm.