Thông tin thông báo của giảng viên

CIE 467 Đường phố và GT đô thị Điểm thành phần

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Thông báo chung
  • 19/12/2017

Sinh viên kiểm tra và phản hồi cho giảng viên qua email: Chaudmce@gmail.com trước 16h00 thứ 4, ngày 20.12.2017.

Các nội dung chi tiết, sinh viên xem file đính kèm.

Tải file đính kèm: