Thông báo

Thông báo xét công nhận tốt nghiệp và thu Đồ án Tốt nghiệp khóa K19

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 28/05/2018

Thông báo

(VV xét công nhận tốt nghiệp và thu Đồ án Tốt nghiệp khóa K19)

Khoa Xây dựng thông báo đến tất cả sinh viên muốn công nhận tốt nghiệp:

Các sinh viên còn thiếu điểm trong chương trình, yêu cầu bổ sung trước cuộc họp công nhận tốt nghiệp tháng 6/2018 tổ chức vào ngày 31/05/2018;

Khoa Xây dựng thu lại ĐATN lúc 8h50-9h10, thứ 3, 29/5/2018  tại phòng 305, K7/25 QUang Trung (Thuyết minh và bản vẽ)

Đối với bản soft (file), sinh viên gởi vào hộp thư khoa Xây dựng: khoaxaydung@duytan.edu.vn

Chủ đề: Mã số SV - K19XDD - Họ và tên - Điện thoại - Email - ĐATN

Ví dụ: 192218345 - K19XDC - Trương Thị Lệ Hằng - lehang123@abc.com - ĐATN

Yêu cầu sinh viên đi đúng giờ (có thể nhờ bạn nộp hộ)