Thông báo

Thông báo về bảo vệ TTTN của K21XCD và phân công thực tập tốt nghiệp khóa D21XDDB, D22XDD

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 14/05/2018

Khoa Xây dựng thông báo đến các sinh viên đang thực tập TN và có đơn xin thực tập TN

Khóa K21XCD: bảo vệ Thực tập tốt nghiệp lúc 16h ngày thứ ba, 15/5/2018 tại VP Khoa (P202, số 03 Quang Trung)

Khóa D21XDDB, D22XDDA (có đơn xin thực tập và ĐATN) lúc 15h00 ngày thứ 5, 17/5/2018 tại VP Khoa.

Yêu cầu SV đi đông đủ, đúng trang phục (đối với SV xin thực tập cần có bảo hộ).