Thông báo

Thông báo triệu tập sinh viên lớp Thực tập Nhận Thức CIE 248

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 14/11/2018

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên đang học lớp Thực Tập Nhật Thức CIE248

Tập trung đến : Phòng họp 702, Trường Đại học Duy Tân, 03, Quang Trung, Đà Nẵng

Lúc: 7h45 ngày thứ bảy (17/11/2018)

Để: Dự buổi học về nội dung "Các kinh nghiệm triển khai BIM và 8D BIM"

Lưu ý: Sinh viên ký danh sách dự lớp, chuẩn bị các thiết bị ghi chép vào báo cáo môn học.

Yêu cầu SV đi đúng giờ, đúng trang phục.

Cuối buổi học, SV ở lại nghe hướng dẫn viết báo cáo và hình thức nộp, bảo vệ.