Thông báo

Thông báo sinh viên học Thực tập nhận thức lớp CIE248AC (HK1/17-18) ngành DD&CN

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 30/11/2017

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên lớp CIE248A,C (Thực tập Nhận thức) ngành Xây dựng Dân dụng & CN

Thực hiện buổi tiếp theo (ở hiện trường).

Thời gian: 7h00 ngày Chủ Nhật, 03/12/2017

Địa điểm: Phòng 202, số 03 Quang Trung

Yêu cầu: Sinh viên đến đúng giờ, Mũ bảo hộ, trang phục, thẻ sinh viên, giày đế cứng.

Cự ly di chuyển: trong phạm vi 20km (SV chủ động xe máy, khuyển khích 02 người/xe)
Các bạn giúp nhắn những thành viên còn lại trong nhóm, lớp.
Sinh viên liên lạc các giảng viên đã công khai liên hệ tại lớp học.