Thông báo

Thông báo triệu tập sinh viên giao đồ án tốt nghiệp đợt tháng 12/2019

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 21/08/2019

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên đang nộp đơn làm Đồ án Tốt nghiệp (đợt tháng 12/2019).

Tập trung nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Khoa Xây dựng

Thời gian: 15h30 phút ngày thứ 6, 23/8/2019.

Yêu cầu Sinh viên đi đúng giờ, nghiêm túc.

Danh sách và tiến độ thực hiện như bản đính kèm./.