Thông báo

Thông báo triển khai nhiệm vụ thực tập Tốt nghiệp đợt tháng 8/2019

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 14/08/2019

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên đã làm đơn đăng ký Thực tập Tốt nghiệp.

Ngành Dân dụng & CN:

15h30' ngày thứ năm, 15/8/2019 tại Khu B - Hòa Khánh Nam

Ngành Xây dựng Cầu Đường:

9h30' ngày thứ bảy 17/8/2019 tại P202, số 03 Quang Trung.

Lưu ý: Các sinh viên nhắn giúp các bạn trong lớp, chuẩn bị mũ nón bảo hộ...

Danh sách được xét tham khảo ở dưới đây.

Ngành DD&CN

MSSV HỌ VÀ TÊN KHOÁ
2121624226 Phan Quang Huy K21XDD
2121614358 Đỗ Duy Sơn K21XDD
1921617847 Huỳnh Tấn Thành K19XDD
2121629444 Huỳnh Đức Hùng K21XDD
2121614371 Trần Đình Kha K21XDD
2021616022 Nguyễn Đình Khôi K21XDD
2121616765 Nguyễn Ngọc Lâm K21XDD
2121619671 Đoàn Đức Anh Quốc K21XDD
2121619633 Trần Mai Nhật K21XDD
2121616517 Đặng Quỳnh Anh Đức K21XDD
2121614347 Nguyễn Văn Long K21XDD
2121617278 Trương Minh Nguyên K21XDD
2121218379 Bùi Văn Quang Trường K21XDD
2121614338 Nguyễn Văn Tý K21XDD
2120619744 Phan Thị Hoàng Bích K21XDD
2121617569 Nguyễn Vĩnh Hòa K21XDD
2121614339 Lê Nhật Quang K21XDD
2121616780 Phạm Xuân Long K21XDD
2121619199 Đặng Phước Toàn K21XDD
2121159530 Phan Bá Lập K21XDD
2121614363 Trần Đình Thạnh K21XDD
2121618778 Lê Viết Vinh K21XDD
2121618569 Nguyễn Nho Minh Quang K21XDD
2121618161 Dương Phú Bảo Ân K21XDD
2121616520 Dương Công Hiếu K21XDD
2121624223 Trần Sơn Hùng K21XDD
2121617741 Mai Thái Huy K21XDD
2121624225 Nguyễn Đình Hiến K21XDD
2121614364 Dương Thanh Duy K21XDD
2121614360 Võ Văn Quang K21XDD
2121618555 Lê Văn Hùng K21XDD
2021614676 Dương Trường Thành K20XDD
2121616764 Trần Phan Đức Danh K21XDD
2121639612 Lê Minh Trình K21XDD
2121616513 Ngô Văn Bảo K21XDD
1921613437 Trần Quốc Văn Tuấn K19XDD
2021625814 Lê Văn Việt K20XDD
2121616535 Nguyễn Văn Sỹ K21XDD
2121617742 Nguyễn Hải Hà K21XDD
2121617282 Trần Sơn Anh K21XDD
1921613416 Cao Văn Hòa K19XDD
172217271 Hồ Đức Thanh K20XDD
2121617281 Nguyễn Huy Nhã K21XDD
2121614372 Phạm Văn Trung K21XDD
2121617016 Nguyễn Đình Phi K21XDD
1921623526 Nguyễn Văn Cường K19XDD

Ngành XD Cầu Đường.

2021626601 Ngô Quốc Đạt K21XDC
2121624246 Phạm Đặng Phúc Anh K21XDC
2121626411 Phạm Viết Đạt K21XDC
2121626417 Nguyễn Nhật Minh K21XDC
2121627677 Nguyễn Lê Văn Phụng K21XDC
2121624243 Phạm Ngọc Nhật K21XDC
2121126385 Võ Văn Tình K21XDC
2121618144 Hồ Xuân Tuấn K21XDC
2121624224 Hà Minh Khánh K21XDC
2121624235 Nguyễn Huy Phát K21XDC
2121628206 Châu Gia Huy K21XDC
2121624244 Võ Văn Bảo Lộc K21XDC
2121627676 Lê Khắc Thành Công K21XDC
2121627680 Nguyễn Thanh Hưng K21XDC
2121627170 Nguyễn Văn Quốc Huy K21XDC
2121628542 Phan Văn Thắng K21XDC
2021627589 Hoàng Minh Thành K21XDC
2021627374 Phạm Công Trung K20XDC
2121627040 Nguyễn Bá Huân K21XDC
2121626820 Võ Đức Duy K21XDC
2121618201 Đặng Văn Tuyên K21XDC
2121627679 Tôn Thất Trọng K21XDC
2121628444 Trần Nguyễn Anh Thi K21XDC
2121116877 Trần Sơn Hải K21XDC
2121626864 Bùi Hồ Diệp Toàn K21XDC
2121628590 Phạm Thanh Tuân K21XDC
2121614350 Nguyễn Thanh Hòa K20XDC