Thông báo

Thông báo tổ chức các nội dung tốt nghiệp đợt tháng 12/2019

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 01/08/2019

Khoa Xây dựng thông báo đến các sinh viên hệ Đại học đủ điều kiện thực hiện nội dung Đồ án Tốt nghiệp.

Nộp đơn xin thực hiện các nội dung Tốt nghiệp (tải mẫu đơn ở đây). Đối với các sinh từ K20 về trước phải có xác nhận của chính quyền đia phương.

Nộp về Khoa Xây dựng chậm nhất đến 11h00 09/8/2019;

Xét thực tập tốt nghiệp 12/8/2019 đến 11/10/2019;

Thực hiện ĐATN từ 19/8/2019 đến 20/12/2019;

Để đảm bảo quyền lợi được xét, đề nghị SV theo dõi điểm của mình trên hệ thống My DTU.