Thông báo

Thông báo tổ chức bảo vệ đô án tốt nghiệp đợt tháng 3/2019

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 22/03/2019

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên Đại học (hệ liên thông ĐH- CĐ) và sinh viên hệ Cao đẳng đang thực hiện đồ án tốt nghiệp về lịch bảo vệ ĐATN như sau:

Thời gian: 7h00 ngày 23/03/2019;

Tại phòng 109, Khu B - Hòa Khánh Nam

Yêu cầu sinh viên đi dự đông đủ và đúng trang phục.

Thứ tự bảo vệ như sau:

1.                      

2127611586

Nguyễn Phương

Linh

D21XDDB

2.                      

2227611742

Hồ Minh

Hoàng

D22XDDC

3.                      

2127611088

Nguyễn Ngọc

Trung

D21XDD

4.                      

2227611743

Trần Viết

Tâm

D22XDDC

5.                      

2011613554

Nguyễn Minh

Quyền

K20XCD

6.                      

2111615120     

Đoàn Văn

Hải

K21XCD