Thông báo

Thông báo thu ĐATN, bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp khóa K20, đợt tháng 5/2019 (Đại học và Cao đẳng)

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 14/05/2019

Khoa Xây dựng thông báo đến SV đang thực hiện ĐATN đợt tháng 5/2019

1. Lịch thu Đồ án TN

Thời gian: 16h00 đến 16h45 ngày thứ tư 15/5/2019

Tại: Văn phòng Khoa Xây dựng, P202, số 03 Quang Trung.

Nhận lại ĐATN lúc 16h30 ngày 21/5/2019 tại văn phòng Khoa.

2. Lịch bảo vệ ĐATN:

Lúc 13h00 ngày 22/5/2019

Tại: Phòng 401, 402, 404 Khu E, Hòa Khánh Nam.

Danh sách niêm yết tại phòng Hội đồng.

Yêu cầu SV nghiêm túc, đúng giờ, đúng trang phục.

PHòng 401: 

2011615897 Nguyễn Văn Đức Huy K20XCD
2011616046 Trần Anh Phi K22XCD
2211619662 Lê Văn Cảnh K22XCD
2211614608 Huynh K22XCD
1921621307 Nguyễn Anh Kiệt K19XDC
1921623523 Từ Văn Quốc K19XDC
2021626637 Nguyễn Văn Đông K20XDC


Phòng 402.

  

2021617677 Võ Thành Trung K20XDD
2021610722 Nguyễn Thành Đạt K20XDD
1921610895 Lê Bảo Trung K19XDD
1911611318 Trần Đức Linh K20XDD
1921613409 Phạm Quang Lin K20XDD

Phòng 404

1921611988 Nguyễn  Ghích K19XDD
1921613412 Nguyễn Thành Đạt K19XDD
2011618360 Trần Công Sỹ K22XDD
2021617788 Nguyễn Đại Hiệp K20XDD
2021616426 Đàm Văn Đức K20XDD
132315710 Châu Quang Huy K16XDD

 

 

 

 

 

 

Tải file đính kèm: