Thông báo

Thông báo - Nộp lệ phí khảo sát Anh văn & khảo sát Tin học - Đợt tốt nghiệp tháng 12 năm 2018

  • Đăng bởi: nguyentheduong
  • Thông báo chung
  • 12/11/2018

Thông báo - Nộp lệ phí khảo sát Anh văn & khảo sát Tin học - Đợt tốt nghiệp tháng 12 năm 2018

 

        Khoa Xây dựng thông báo cho tất cả sinh viên khóa trước còn nợ khảo sât Anh văn & khảo sát tin học. 

         Đến tại : 137 Nguyễn Văn Linh để nộp lệ phi khảo sát Anh & khảo sát tin

         Thời gian đóng lệ phí : Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 25/11/2018