Thông báo

Thông báo - Nộp lệ phí khảo sát Anh Văn & Khảo sát Tin học - Đợt tháng 03/2019

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Thông báo chung
  • 18/02/2019

Thông báo - Nộp lệ phí khảo sát Anh Văn & Khảo sát Tin học - Đợt tháng 03/2019

 

 Hiện nay đã có danh sách khảo sát anh Văn & khảo sát Tin học - Đợt tháng 03 năm 2019. Khoa Xây dựng thông báo cho sinh viên nào còn nợ Anh Văn & Tin học.

  Đến tại địa chỉ :  137  Đường Nguyễn Văn Linh để nộp lệ phí khảo sát.