Thông báo

Thông báo nộp đơn thực hiện các nội dung tốt nghiệp (Hệ Liên thông Cao Đẳng - Đại học)

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 26/11/2018

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên hệ Liên thông Cao Đẳng - Đại Học.

Có nguyện vọng tốt nghiệp thì nộp đơn xin thực hiện các nội dung tốt nghiệp

Hạn cuối: 30/11/2018

Nội dung Tốt nghiệp bao gồm:

Thực tập Tốt nghiệp: Thực hiện từ 01/12/2018 đến 28/12/2018;

Đồ án Tốt nghiệp: Thực hiện từ 29/12/2018 đến 15/03/2019.

Thi Tốt nghiệp: Dự kiến cuối tháng 03/2019;

Công nhận tốt nghiệp: Dự kiến cuối tháng 03/2019

Mẫu đơn: Tải ở đây : http://khoaxaydung.duytan.edu.vn/vi-vn/sinh-vien/bieu-mau/mau-don-xin-xet-tham-du-tot-nghiep-ap-dung-tu-nam-2017-tro-ve-sau/

Lưu ý: Sinh viên khóa đã tốt nghiệp trước về làm phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác.