Thông báo

Thông báo nhận lại Đồ án Tốt nghiệp, lịch bảo vệ ĐA và nộp bản soft ĐATN

 • Đăng bởi: nguyenquoclam
 • Thông báo chung
 • 12/12/2018

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên đang thực hiện Đồ án Tốt nghiệp khóa K20

- Nhận đồ án Tốt nghiệp: từ 9h00-9h30 ngày 21/12/2018 tại Vp Khoa Xây dựng;

- Bảo vệ ĐATN: từ 7h00-21h00 ngày 22/12/2018 tại khu E - Hòa Khánh Nam;

Danh sách bảo vệ: xem file đính kèm

- Sinh viên nộp bản điện tử đồ án về trước ngày bảo vệ (hạn cuối lúc 10h00 ngày 15/12/2018) gồm:

 1. Tất cả bản gốc (các file tính toán)
 2. Hồ sơ in thuyết miinh file pdf  
  Hồ sơ in bản vẽ file pdf,
 3. Mỗi hồ sơ phải đóng thành 01 file. Đặt tên theo ký hiệu sau:
  Đối với thuyết minh:(tên file TM- Họ tên SV - MSSV - Tên đồ án )
  Đối với bản vẽ:(tên file BV- Họ tên SV - MSSV - Tên đồ án )
  Đối với file tính toán (tên file BT- Họ tên SV - MSSV - Tên đồ án )

các file gởi về khoaxaydung@duytan.edu.vn ;

Với chủ đề của email (subject) theo cú pháp với ngành DD&CN: DD-ĐATN-Hovaten-MSSV-Sodienthoai 

                                                                 với ngành Cầu Đường: CD-ĐATN-Hovaten-MSSV-Sodienthoai 

Nhận được thông báo này, yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc. Sinh viên chưa nộp đồ án bằng bản điện tử không được dự bảo vệ ĐATN.