Thông báo

Thông báo nhận đơn tham gia thực tập Tốt nghiệp, Đồ án Tốt nghiệp tháng 1/2018

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 27/12/2017

Khoa Xây dựng thông báo đến các sinh viên có nguyện vọng Thực tập tốt nghiệp, Đồ án Tốt nghiệp.

Nộp đơn xin xét tham dự tốt nghiệp (mẫu tải ở link sau: http://khoaxaydung.duytan.edu.vn/vi-vn/sinh-vien/bieu-mau/mau-don-xin-xet-tham-du-tot-nghiep-ap-dung-tu-nam-2017-tro-ve-sau/)

Hạn nộp: Trước 14h ngày 02/01/2018 về giáo vụ khoa Xây dựng

Lưu ý: Nhưng sinh viên thuộc khóa trước về (K18 về trước) cần có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác về tư cách công dân.

Kế hoạch sơ bộ như sau:

Thực tập TN: từ 08/01/2018

Đồ án TN từ 15/01/2018

Kế hoạch cụ thể được Khoa Xây dựng công bố và niêm yết trên bảng thông báo và hệ thống Website.