Thông báo

Thông báo nghỉ học lớp MEC-211 SA

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 30/06/2020

Thông báo (về việc nghỉ học đối với lớp MEC-211 SA)

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên đang học lớp MEC-211 SA nghỉ học tối 30/6/2020.

Các buổi học sau vẫn tiến hành bình thường theo lịch chung của  Trường.

Khoa Xây dựng.