Thông báo

Thông báo mời dự chuyên đề "Các vấn đề thực tiễn khi thực hiện các dự án xây dựng tại công trường/ công ty xây dựng"

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 22/05/2018

Khoa Xây dựng thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc Khoa Xây dựng.

Tham dự buổi tọa đàm với chuyên đề "Các vấn đề thực tiễn khi thực hiện các dự án xây dựng tại công trường/ công ty xây dựng".

Trình bảy: ThS Trần Hiền, người có các kinh nghiệm làm giám đốc dự án các dự án tại Singapore, Việt Nam.

 

Tải file đính kèm: