Thông báo

Thông báo danh sách sinh viên và tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt tháng 6/2019

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 14/02/2019

Khoa Xây dựng thông báo kế hoạch đồ án tốt nghiệp đợt tháng 06/2019 và danh sách phân công như dưới đây