Thông báo

Thông báo bảo vệ Thực tập tốt nghiệp và kiểm tra 60% tiến độ ĐATN đợt T8/2018 (ngành Xây dựng Dân dụng &CN)

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 03/11/2018

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên đang thực tập tốt nghiệp và thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt tháng 8 đến tháng 12/2018 (Ngành Xây dựng Dân dụng & CN)

Lịch bảo vệ Thực tập tốt nghiệp và Kiểm tra tiến độ ĐATN như sau:

1. Thời gian: 13h00 ngày thứ ba 06/11/2018;

2. Địa điểm: Phòng 109, khu B- Hòa Khánh Nam

Yêu cầu:

1. Sinh viên chuẩn bị báo cáo thực tập có xác nhận của đơn vị thực tập và GV hướng dẫn, đúng trang phục và đúng giờ;

2. Mang theo ĐATN (Thuyết minh + Bản vẽ + Nhật ký).

3. Mang theo phiếu đánh giá tiến độ theo bản đính kèm 

Tải file đính kèm: