Thông báo

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU NHÀ BTCT - LỚP CIE 427D, B, F

  • Đăng bởi: lecaovinh
  • Thông báo chung
  • 30/05/2018

Lúc 7h30 ngày 31/05/2018 tại VP Khoa Xây Dựng
Yêu cầu: Sinh viên đến đúng giờ, mang theo thuyết minh + bản vẽ